Departament d'Economia

Departament d'Economia

URV

The URV was created in 1991 by the Parliament of Catalonia from the already existing university faculties and schools. In this way the Tarragona University of the 16th century was restored. From the very first day its aim has been very clear: to place knowledge at the service of society so as to contribute to the social and economic development of its environment, which has gradually transformed over time. Social and cultural changes have opened the doors to a new framework in which our students and future workers are obliged to interact in Europe. At the URV we train professionals under the precepts of European harmonization, a key factor for opening the doors to a world of work without frontiers. The data show that the URV is not only one of the leading universities in Catalonia but also one of the leading universities in the European area for the quality of its teaching, its commitment to continuous training and the excellence of its research, development and innovation.

URV

If you are a doctor of Universitat Rovira i Virgili and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@urv.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Jordi Amorós, Catalina (Date of defense: 15-01-2016)
  Aquesta tesi doctorar està integrada per tres assajos en els que s’analitzen canvis en la situació laboral de les persones i com aquests canvis impacten en la carrera professional. En el primer assaig, a partir de l’historial ...
 • Garcia Fortuny, Judit (Date of defense: 12-11-2015)
  Aquesta tesis estudia l’impacte de la corrupció i del senyoreatge en instruments monetaris i fiscals, com la taxa d’impostos i d’inflació, i en el conservadorisme del banc central. En el segon capítol, analitzo com la ...
 • Albiol-Sanchez, Judit (Date of defense: 15-06-2015)
  El tema de l’emprenedoria com un camp d'investigació és àmpliament reconegut i s'ha afirmat com un important motor de creixement econòmic. Aquesta tesi doctoral consisteix en tres assaigs centrats en l'anàlisi de l'emprenedoria. ...
 • Gregori Gomis, Aleix (Date of defense: 31-01-2013)
  En la present tesi doctoral es contrasta la hipòtesi d’inducció a l’eficiència dels proveïdors sanitaris a través del poder de comprador. Per fer-ho s’analitza el cas de la concertació hospitalària a Catalunya. En primer ...
 • Urbina Calero, Jilber Andrés (Date of defense: 05-12-2013)
  Esta tesis analiza el mecanismo de transmisión de la reciente Crisis Financiera Global de 2008 por medio del empleo de pruebas de hipótesis para determinar si el contagio ocurrió, la ausencia de contagio implica que la ...

View more