An approach for model-driven data reengineering = Un enfoque de reingeniería de datos dirigido por modelos

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents