Explorant noves propietats electroquímiques dels metal·lacarborans. estratègies per a l’heterofuncionalització i aplicacions en biologia molecular

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents