Paper de la 1,25 dihidroxivitamina D3 extrarenal<br/>en l'arteriopatia urèmica. Efecte diferencial de l'analeg 19-nor-dihidroxivitamina D2

Files in this item

This item appears in the following Collections