Universitat de Lleida

 

If you are a doctor of Universitat de Lleida and you want to publish your thesis at TDX, contact with doctorat@aga.udl.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització.

Universitat de Lleida Recentment distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus.

 

Coordination

 

Funded