Estudio de la compactación de los suelos sometidos a un proceso de nivelación laser

dc.contributor Universitat de Lleida. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
dc.contributor.author Ribes Dasi, Manuel
dc.date.accessioned 2011-04-12T17:50:46Z
dc.date.available 2001-04-20
dc.date.issued 1996-07-05
dc.date.submitted 2001-04-20
dc.identifier S.54-1998
dc.identifier.isbn 8489727783
dc.identifier.uri http://www.tdx.cat/TDX-0420101-191043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10803/8226
dc.description.abstract L'augment important del parc de maquinària i equipament agrícola, pot conduir al llarg del temps a una degradació del sòl quant a: erosió, compactació, disminució de la velocitat de infiltració i restricció del creixement radicular.
Referent a la compactació del sòl en terres de conreu, s'ha de tenir en compte que les passades successives de la maquinària origina en la capa llauradissa una disminució en els rendiments dels conreus.
El tractar de trencar aquesta capa llauradissa amb llavorament profund i amb passades de llavorament superficial originen altres recompactació que es poden transmetre a més profunditat. Aquesta compactació en profunditat es denomina "sola de labor".
L'anivellació amb radiació làser en la comarca del Pla d'Urgell (Lleida) és un sistema d'anivellació d'ús comú en aquesta comarca. En la recopilació d'aquestes niveladoras per a fer un seguiment i poder decidir la més idònia a nostres fins, ens vam trobar que en la mateixa zona, estan treballant diverses anivelladores amb un rendiment acceptable. S'ha de tenir en compte que el període anual d'utilització d'aquestes anivellacions es restringeix als mesos de maig a novembre per qüestions de calendari de reg o bé circumstàncies climatològiques.
dc.description.abstract El aumento importante del parque de maquinaria y equipamiento agrícola, puede conducir a lo largo del tiempo a una degradación del suelo en lo relativo a: erosión, compactación, disminución de la velocidad de infiltración y restricción del crecimiento radicular.
En lo referente a la compactación del suelo en tierras de cultivo, se ha de tener en cuenta que los pases sucesivos de la maquinaria origina en la capa arable una disminución en los rendimientos de los cultivos.
El tratar de romper esta capa arable con laboreo profundo y con pases de laboreo superficial originan otras recompactaciones que se pueden transmitir a más profundidad. Esta compactación en profundidad se denomina "suela de labor".
La nivelación con radiación laser en la comarca del Pla d'Urgell (Lleida) es un sistema de nivelación de uso común en esta comarca. En la recopilación de estas niveladoras para hacer un seguimiento y poder decidir la más idónea a nuestos fines, nos encontramos que en la misma zona, están trabajando diversas niveladoras con un rendimiento aceptable. Se ha de tener en cuenta que el periodo anual de utilización de estas nivelaciones se restringe a los meses de mayo a noviembre por cuestiones de calendario de riego o bien circustancias climatológicas.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Universitat de Lleida
dc.rights.license ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject estabilització
dc.subject anivellació
dc.subject sòls
dc.subject.other Ciències experimentals de la natura i la vida
dc.title Estudio de la compactación de los suelos sometidos a un proceso de nivelación laser
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 624
dc.contributor.director Giráldez Cervera, Juan Vicente
dc.contributor.tutor Porta i Casanellas, Jaume
dc.rights.accessLevel info:eu-repo/semantics/openAccessFiles in this item

This item appears in the following Collections