Estudi dels mecanismes implicats en la regulació hormonal i cèl·lula específica del gen de la Kidney Androgen-Regulated Protein (KAP), en el ronyó del ratolí

Files in this item

This item appears in the following Collections