Fragmentacions mesolítiques dels radicals anions de benzil fenil èters, benzil fenil tioèters i clorurs de benzil substituïts. Estudi teòric i per EPR

Files in this item

This item appears in the following Collections