La mise en tourisme du patrimonie immatériel : enjeux, contextes et logiques d'acteurs. Le cas de l'artisanat dans la médina de Marrakech á la lumière des experiences espagnoles, Murcie et Granade = La puesta en valor turística del patrimonio cultural inmaterial: retos, contextos y estrategias de intervención. El caso del artesanado tradicional en la medina de Marrakech a la luz de las experiencias españolas, Murcia y Granada

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents