Influència de la temperatura ambiental i corporal com a factors de risc en les morbi-mortalitats postoperatori de les neoplàsies colorectals electives

Files in this item

This item appears in the following Collections