Les Evaporites de la Conca Sud-pirinenca Oriental (Cuisià superior – Lutecià): Sedimentologia i Estructura / The Evaporites of the Southeastern Pyrenean Basin (Late Cuisian – Lutetian):Sedimentology and Structure

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents