Activació d'O2, HOOH i t-BuOOH amb complexos de Cu i Fe amb lligands N-heterocíclics aromàtics i macrocíclics per l'oxidació de substrats orgànics i inorgànics en condicions suaus

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents