Aproximacions sintètiques per a la preparació en dissolució i fase sòlida de llibreries de sistemes herocíclics de 5 membres amb elevada diversitat molecular. Síntesi d'imidazolones, triazoles i imidazoxazoles

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents