Aproximacions a la síntesi de 2"-fluoro, 2--metilencarboxilat i/o 3", 4"-dimetilencarboxilat anàlegs de l'Adenofostina A.

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents