Síntesi, caracterització i activitat catalítica de noves formulacions de catalitzadors de coure, níquel i zinc, estables en la reacció d'oxidació de fenol i 2-clorofenol en fase aquosa amb reactors trifàsics

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents