Allergenic protein and epitope recognition in food allergy: a new perspective for the molecular and clinical characterization of shellfish and lipid transfer protein allergy / Reconeixement de proteïnes i epítops al•lergènics en al•lèrgia alimentaria: una nova perspectiva per a la caracterització clínica i molecular de l’al•lèrgia al marisc i a les proteïnes de transferència de lípids

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents