Visualitzant Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència per títol

Visualitzant Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència per títol

Ordena per: Ordre: Resultats:

 • Bertran San Millán, Joan (Data de defensa: 10-02-2016)
  Ofrecemos en esta tesis doctoral una reconstrucción global y detallada de la lógica desarrollada por Gottlob Frege a lo largo de su carrera. A pesar de que esta lógica fue objeto de profundas modificaciones desde su ...
 • Roselló Moya, Joan
  L'objectiu principal del nostre estudi ha estat, en primer lloc, fer una "història de la lògica" que abastés el període que va aproximadament des de mitjans del segle XIX, època en què Boole i De Morgan renoven la lògica ...
 • Pardo Ventura, Pere (Data de defensa: 19-11-2013)
  In this thesis, we study planning systems based on logics, for two particular cases: Temporal Defeasible Logic Programming t-DeLP and the Logics of Communication and Change LCC. A planning problem consists in building a ...
 • Rius Font, Miquel (Data de defensa: 26-03-1992)
  El marc algebraic en què es situa aquesta memòria és l'introduït per Brown i Suzko a [BS], marc que gira entorn la definició de lògica abstracta; una lògica abstracta “L” és una parella (A,C) formada per una àlgebra abstracta ...
 • Vicario Arjona, Ignacio
  El tema de la tesis doctoral concierne a la semántica de los nombres propios y, principalmente, se centra en el estudio de algunos problemas cognoscitivos derivados de su comprensión. El punto de vista defendido es que los ...
 • Albuquerque, Hugo Cardoso (Data de defensa: 16-03-2016)
  This dissertation presents the results of our research on some recent devel-opments in Abstract Algebraic Logic (AAL), namely on the Suszko operator, the Leibniz filters, and truth-equational logics. Part I builts and ...
 • Bosch i Bastardas, Roger
  Atès que el resum conté caràcters matemàtics especials, s'ha optat per incloure'l com a document annex, amb el títol "Resum.pdf".
 • Sebastián González, Miguel Ángel (Data de defensa: 17-06-2011)
  A naturalistic account of phenomenal consciousness is presented: Self-Involving Representationalism. The first step for the project of naturalizing phenomenal consciousness is to make the project itself feasible. The ...
 • Bou Moliner, Félix
  Esta tesis doctoral introduce los aquí llamados lenguajes estricto-débiles, y los analiza desde diversos puntos de vista. Los lenguajes estricto débiles son aquellos lenguajes formales que constan de conjunción, disyunción, ...
 • Moldovan, Andrei (Data de defensa: 24-04-2015)
  This thesis focuses on the semantics of definite descriptions (DDs). In chapter 1 I introduce a framework for doing compositional semantics for natural language that follows Heim and Kratzer (1998) and Fintel and Heim ...
 • Zeman, Dan Cristian (Data de defensa: 26-04-2011)
  The main aim of the thesis is to give a semantic account of implicit content – the kind of content that plays a crucial role in implicit communication. Implicit communication is a species of communication in which a speaker ...
 • Merlo, Giovanni (Data de defensa: 01-06-2015)
  The first part of this thesis articulates and defends the Subjectivist View of the Mental. According to this view, my mental states are essentially different from the mental states of everyone else, but the fact that they ...
 • González, Luciano J. (Data de defensa: 17-09-2015)
  This PhD thesis is the result of our research on duality theory and completions for partially ordered sets. A first main aim of this dissertation is to propose different kind of topological dualities for some classes of ...