Aproximacions sintètiques per a la preparació estereoselectiva de noves quinolil i pirazolilglicines i per a la preparació en fase sòlida de llibreries de benzotiazoles, 1,2,4-triazines i benzimidazoles

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents