Caracterització del suro i subproductes de la indústria surera. Valoració d'aquests com a biosorbents d'hidrocarburs aromàtics policíclics en aigües d'escorrentia

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents