Tree-ring networks at multiple geographical scales: patterns of coordinated ecological responses to global warming = Xarxes d'anells de creixement en arbres a escales geogràfiques múltiples: patrons de respostes ecològiques coordinades en front a l'escalfament global

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents