La implantació militar romana a Catalunya: caracterització d’espais militars al NE de la Citerior en època tardorepublicana (ss. II – I ane).

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents