Using pacient-specific IPSC derived dopaminergic to investigate Parkinson's disease: a new prospective in stem cell research and application = Utilització de neurones dopaminèrgiques específiques de pacients derivades de cèl·lules pluripotents induïdes (IPSC) en la investigació de la malaltia de Parkinson: una nova perspectiva en la investigació amb cèl·lules mare i les seves aplicacions

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents