The Transposon Bari-Jheh in Drosophila melanogaster: adaptive phenotypes, molecular mechanisms, and genetic inheritance = El transposón Bari-Jheh en Drosophila melanogaster: fenotipos adaptativos, mecanismos moleculares y herencia genética

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents