Consulta Programa de Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament per matèries