Producció enantioselectiva de diols vicinals i αhidroxicetones amb oxidoreductases de llevat. Aplicació de tècniques d’autoclonació per la generación d’enzims i soques modificades

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents