Efecte de les pràctiques agricoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis. Implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of Mediterranean dry land arable fields. Implications for conservation

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents