Reaccions d'addició de fosfinodiazoalcans i fosfinocarbens a dobles enllaços C=C i C=O. Estudi mecanístic i aplicacions sintètiques

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents