Estudi de l’activació de la glucocinasa (GKA456V) en fetge perivenós

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents