Estudis mecanístics i aplicacions sintètiques de les reaccions de ciclopropanació amb diazoalcans i addició de N-alquilhidroxilamines a olefines quirals

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents