Estudi del fenotip miofibroblast i la seva implicació en l'expressió de ciclooxigenasa-2 i en la secreció de prostaglandina E2 en la fibrosi pulmonar idiopàtica

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents