Complexos de ruteni amb lligands P-,N-donadors: Aplicació en catàlisi

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents