Caracterització del quorum sensing regulat per les N-acil-L-homoserina lactonas en Stenotrophomonas maltophilia

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents