Síntesi estereoselectiva catalitzada per pal.ladi de sistemes poliòlics / Síntesis estereoselectiva catalizada por paladio de sistemas poliólicos

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents