Síntesi altament enantioselectiva d'alcohols propargílics i de diarilcarbinols per addició catalítica de diorganozinc a aldehids

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents