Mecanismes de regulació transcripcional del gen que codifica per la "Kidney-Androgen Regulated Protein" (KAP) en relació a la seva especificitat de teixit i control hormonal.