Adaptacions del còlon de rata al contingut en sodi de la dieta: paper del sistema renina-angiotensina-aldosterona i de la vasopressina

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents