Departament de Filologia Catalana

Departament de Filologia Catalana

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional. Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.

Enviaments recents

 • Llop Naya, Ares (Data de defensa: 19-07-2017)
  Aquesta tesi té per objectiu explicar des del punt de vista de la microsintaxi la variació i el canvi lingüístic dels usos i valors dels minimitzadors (‘substantius que denoten quantitats mínimes o insignificants d’alguna ...
 • Vilaró Berdusan, Jordi (Data de defensa: 18-09-2017)
  Aquesta proposta de tesi doctoral estudia la recepció del conjunt de la producció dramàtica de Tennessee Williams a la ciutat de Barcelona durant el franquisme. L’anàlisi d’aquesta recepció, emmarcada en un context ...
 • Barragan Izquierdo, Carme (Data de defensa: 21-09-2017)
  Aquesta tesi és una edició crítico-genètica del llibre Poemes de l'Alquimista de Josep Palau i Fabre. Per una banda, es donen a conèixer, a través d'un extens exercici de crítica textual, tots els manuscrits i mecanoscrits ...
 • Silvagni, Federico (Data de defensa: 26-06-2017)
  Esta investigación está dedicada a la distinción aspectual entre Estados y Eventos y sus manifestaciones en la lengua española. La tesis principal que aquí se avanza es que dicha distinción equivale al contraste entre ...
 • Sánchez Masià, Melania (Data de defensa: 20-04-2017)
  Aquesta tesi investiga fenòmens d’escalaritat en l’àmbit nominal a través d’un subgrup d’adjectius adverbials prenominals en espanyol, els adjectius de veracitat (AV; verdadero ‘vertader’, auténtico ‘autèntic’) i els ...

Mostra'n més