Long-term growth and functioning of high-elevation Pinus uncinata forests and trees inferred through dendroecology = Creixement i funcionament a llarg termini de boscos i individus de Pinus uncinata inferits mitjançant dendroecologia

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents