Geophysical and geological characterization of the active structures and of the nature of the basement in the Eurasia-Africa plate boundary (SW Iberian Margin): Implications for regional geodynamics and seismic hazard assessment = Caracterització geofísica i geològica de les estructures actives i la natura del basament en el límit de plaques Euràsia-Àfrica (Marge SO d’Ibèria): Implicacions per la geodinàmica regional i per l’avaluació de la perillositat sísmica

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents