Impact of membrane transporters polymorphisms on nucleoside-derived drug bioavailability and action = Impacte dels polimorfismes en transportadors de membrana en la biodisponibilitat i acció de fàrmacs anàlegs de nucleòsids

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents