Selective roles of the Nuclear Receptors LXR in the transcriptional control of classical and alternative macrophage activation = Efectos selectivos de los receptores nucleares LXR en el control transcripcional de la activación clásica y alternativa de macrófagos

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents