Modelado de la Turbulencia Localmente Homogénea Mediante Técnicas de Homogenización.

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents