Aplicación de un protocolo de uso racional de hemoderivados en pacientes ancianos intervenidos de fractura de cadera

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents