Burnout and Engagement among Information and Communication Technology Users: a test of the Job demands-resources model / Burnout y Engagement en Usuarios de Tecnología de la Información y Comunicación: Validación del Modelo de Demandas-Recursos

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents