Preguntes més freqüents (FAQ)

Teniu alguna pregunta sobre TDX? Voleu saber, per exemple, com hi podeu publicar la vostra tesi? Aquí trobareu les respostes a les preguntes més freqüents sobre TDX.


 

1. Què és?

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes ( vegeu les universitats que hi participen). Està gestionat i coordinat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

TDX permet la consulta remota a través d’internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat on s’ha llegit, etc. Aquest repositori disposa també d’una interfície en castellà (que rep el nom de TDR -Tesis Doctorales en Red-) i en anglès.

El repositori TDX forma part de la xarxa internacional Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) que té com a finalitat promoure la creació, l’ús, la difusió i la preservació de tesis electròniques. Des de l’any 2011, TDX participa en la cooperativa MetaArchive amb l’objectiu d’assegurar la preservació de les tesis i d’estar dins d’una de les iniciatives pioneres al món en aquest àmbit. Aquesta preservació es duu a terme a través del programari LOCKSS.

Les tesis incloses a TDX estan descrites amb metadades Dublin Core i segueixen el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) fet que permet incrementar la seva visibilitat en oferir-se conjuntament amb d’altres repositoris, com per exemple a DART-Europe E-theses Portal (en el qual TDX hi participa representat per la Universitat Politècnica de Catalunya) o a DRIVER. A través de l’ús d’aquest protocol, TDX ofereix també, des de maig de 2007, l’opció de fer una cerca conjunta de tesis espanyoles independentment del repositori en què estiguin incloses.

 

2. Quins són els objectius de TDX?

Els objectius de TDX són:

  • Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l’accés i la visibilitat del seu treball.
  • Afavorir l’edició electrònica en obert ( Open Access) de la producció científica pròpia.

 

3. Quines universitats hi participen?

Les universitats que participen actualment a TDX són:

Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat de Girona (UdG)
Universitat de Lleida (UdL)
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Universitat Ramon Llull (URL)
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic)
Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
Universitat d'Andorra (UdA)
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Universitat de València (UV)
Universitat Jaume I (UJI)
Universidad de Cantabria (UC)
Universidad de Murcia (UM)

 

4. Quines tesis s’hi poden publicar?

Es poden publicar a TDX totes les tesis llegides i aprovades en les universitats que hi participen, independentment de l’any de lectura i de la llengua en què hagin estat redactades. Si no disposeu de la tesi en versió digital, perquè fa anys que vau llegir-la o per qualsevol altre motiu, podeu demanar a la vostra universitat que la digitalitzi a través d’ajudes puntuals que es convoquen amb aquesta finalitat.

Si voleu publicar la vostra tesi a TDX vegeu els apartats 8 i/o 25.

 

5. Quins avantatges té publicar-hi la tesi?
Difusió mundial del treball d’investigació

La publicació de la tesi a TDX suposa un increment de l’accessibilitat i la visibilitat del treball a nivell internacional. El posa a l’abast de tot el món i n’assegura la seva perdurabilitat. És una gran oportunitat de difondre i compartir el resultat del treball d’investigació, en el qual l’autor hi ha dedicat molt temps i esforç. A la pàgina web d’estadístiques de TDX es pot comprovar que un bon nombre de tesis són altament consultades i des de llocs del món ben diversos.


Protecció dels drets d’autor

La publicació de la tesi a TDX reforça la propietat intel·lectual i protegeix l’autor davant de possibles plagis.Millora de les possibilitats curriculars

La publicació de la tesi a TDX es pot reflectir en el currículum de publicacions personals de l’autor. En un concurs de mèrits la publicació de la tesi pot contribuir al total de punts. La tesi, al ser més visible, pot tenir més cites i conseqüentment més prestigi.

Podeu veure un vídeo en què un dels doctors que té la tesi a TDX explica la seva experiència: http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/1938.

 

6. Com es protegeixen els drets d’autor de la tesi?

Els drets d’autor de la tesi queden protegits mitjançant un contracte d’edició que se signa entre la universitat i l’autor, amb el qual aquest últim es reserva el dret de publicar la tesi en altres suports i/o editorials (vegeu l’apartat 7), o bé a través de llicències Creative Commons. Les condicions d’ús de cada tesi s’especifiquen en la seva fitxa en el camp “Drets”.

Pel que fa a la integritat del text, queda protegida per les opcions de seguretat del format d’emmagatzematge emprat: el PDF (vegeu els apartats 9 i 18).

 

7. Publicar la tesi a TDX és compatible amb la seva publicació en un altre suport i/o editorial?

Sí, no hi ha cap inconvenient, el contracte d’edició a TDX no és exclusiu. Si per exemple volguéssiu escriure un llibre basat en la tesi, la publicació d’aquesta a TDX pot servir per argumentar davant l’editor, l’interès que té a través del nombre de consultes que ha rebut.

Si heu publicat la vostra tesi a TDX i voleu donar un enllaç des d’alguna altra pàgina vegeu l’apartat 14.

 

8. Què heu de fer si voleu publicar-hi la vostra tesi?

Si sou doctor/a d’alguna de les universitats que participen a TDX i voleu publicar-hi la vostra tesi, us podeu posar en contacte directament amb la universitat on vau llegir-la (vegeu l’apartat 25).

Normalment la documentació necessària és:

  • Contracte d’edició, signat per duplicat, entre la universitat i l’autor de la tesi, amb el qual aquest autoritza a la universitat a publicar la tesi en l’entorn d’internet i es reserva el dret de publicar la tesi en altres suports i/o editorials (vegeu l'apartat 7) o llicència Creative Commons amb què es vol publicar.
  • Lliurar el/s fitxer/s electrònic/s amb el text complet de la tesi (vegeu l’apartat 9)

Si no disposeu de la tesi en versió digital, perquè fa anys que vau llegir-la o per qualsevol altre motiu, podeu demanar a la vostra universitat que la digitalitzi a través d’ajudes puntuals que es convoquen amb aquesta finalitat.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

9. En quin format s’ha de lliurar la tesi per publicar-la?

El text complet de les tesis publicades a TDX està en PDF. Aquest format d’emmagatzematge permet protegir la integritat del text a través de les opcions de seguretat que ofereix.

El/s fitxer/s electrònic/s amb el text complet de la tesi es poden lliurar en el mateix format PDF o bé en altres formats compatibles, com ara Microsoft Word, Latex, HTML, etc. Si els lliureu directament en PDF s’aconsella que estiguin sense protegir per tal de facilitar el seu processament. Una vegada estiguin treballats serà la pròpia universitat la que els protegeixi. Si la vostra tesi ocupa més de 10 MB és aconsellable que la fragmenteu en diferents fitxers (per seccions, capítols, etc.) per tal de facilitar-ne la consulta.

Si no disposeu de la tesi en versió digital, perquè fa anys que vau llegir-la o per qualsevol altre motiu, podeu demanar a la vostra universitat que la digitalitzi a través d’ajudes puntuals que es convoquen amb aquesta finalitat.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

10. Quin termini hi ha des del lliurament de la tesi fins a la seva publicació?

Aquest termini depèn de cada universitat. Si a l’hora de lliurar la tesi indiqueu la vostra adreça de correu electrònic, quan s’introdueixi a TDX rebreu un missatge de notificació del tipus:

Assumpte : Notificació d’introducció de la tesi doctoral a TDX
Remitent: TDX - Tesis Doctorals en Xarxa

Benvolgut/da,

us comuniquem que la vostra tesi doctoral amb títol:

<Títol de la tesi>

i amb data de defensa:

<Data de defensa de la tesi>


ha estat introduïda avui al repositori TDX, i la podeu consultar directament a través de la següent URL:

<URL permanent>


Per qualsevol comentari i/o suggeriment, si us plau, adreceu-vos a <adreça de contacte de la universitat on s’ha llegit la tesi>.

----------------------------------
TDX
Tesis Doctorals en Xarxa
www.tdx.cat
----------------------------------


Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

11. Com es garanteix l’accés i la difusió de la tesi?

Les tesis són consultables directament des de TDX (amb interfície de cerca en català, castellà i anglès), i des de la fi de 2003 també estan disponibles per ser difoses a través dels proveïdors que usen el protocol d’interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting). Aquest fet fa que s’incrementi la visibilitat de les tesis en oferir-se conjuntament amb d’altres repositoris, com per exemple:

Les tesis també es poden recuperar mitjançant els catàlegs de les biblioteques de les universitats que participen a TDX, el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) i en alguns casos, a través de les pàgines dels departaments de les universitats.

La recuperació de les tesis també és possible mitjançant la utilització de cercadors d’internet (per exemple, Google), ja que s’indexen totes les tesis que es publiquen a TDX.

 

12. Com es preserven les tesis?

TDX incorpora diferents mesures de preservació per assegurar que les tesis que inclou no pateixin cap dany tant pel seu ús com pel que fa a possibles desastres naturals, les més importants són:

  • Des de l’any 2011 TDX forma part de la cooperativa MetaArchive amb l’objectiu d’assegurar la preservació de les tesis i de participar en una de les iniciatives pioneres al món en aquest àmbit. Aquesta iniciativa formada per institucions importants d’arreu del món disposa d’una xarxa d’intercanvi d’informació que assegura que altres institucions mantenen una còpia del contingut digital a preservar. Aquesta preservació es duu a terme a través del programari LOCKSS que constantment compara les diferents còpies per, si es dóna el cas, poder avisar i restaurar de manera automàtica qualsevol canvi.
  • A més de les còpies de seguretat diàries que es fan de tot el contingut, un cop al mes s’extreu una còpia de totes les tesis i s’envia a les instal·lacions del CBUC a Lleida ( GEPA), per assegurar disposar d’una d’aquestes còpies en unes altres instal·lacions més allunyades.

 

13. Qui i com es poden consultar les tesis de TDX?

La consulta de les tesis de TDX és d’accés lliure i no és necessària cap identificació.

La cerca de TDX inclou tant les tesis dipositades directament a TDX per les universitats participants (vegeu l'apartat 3) com totes aquelles incloses en altres repositoris d’universitats espanyoles que compleixen el protocol OAI-PMH. Si voleu cercar només les tesis incloses a TDX ho podeu fer activant l’opció situada a sota de la casella de cerca de “Restringir a TDX”. TDX permet realitzar cerques al text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s’ha llegit, any de defensa, etc.

Si sou gestor d’un repositori d’una universitat espanyola que compleix el protocol OAI-PMH, conté les tesis diferenciades en un set i voleu que es mostrin a través de TDX, si us plau, poseu-vos en contacte amb tdx@csuc.cat.

En els índexs de TDX, d’autors, títols, matèries i data de defensa només apareixen les tesis dipositades directament en aquest repositori.

Per visualitzar el text complet de les tesis cal tenir instal·lat l’Adobe Acrobat Reader. Si no el teniu, el podeu descarregar gratuïtament des del web d’ Adobe .

 

14. Com citar i enllaçar una tesi de TDX?

Si voleu citar una tesi de TDX us recomanem que feu servir aquest model de citació:
Cognom/s, Nom. Títol: subtítol [en línia]. Lloc: Universitat. Departament, any. <URL> [Data de consulta].

Exemple:

Noguera Guillén, Jaume. Gènesi i evolució de l’estructura del poblament ibèric en el curs inferior del riu Ebre: la Ilercavònia septentrional [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, 2006. < http://hdl.handle.net/10803/2599> [Consulta: 14 abril 2011].

Si voleu fer un enllaç a una tesi de TDX, si us plau, feu-lo a la pàgina de la fitxa que la descriu, no descarregueu el/s fitxer/s. D’aquesta manera, s’assegura d’una banda, que qualsevol persona que consulti la tesi s’informi de les condicions d’ús i, de l’altra, la perdurabilitat de l’enllaç i el funcionament del/s fitxer/s.

Per obtenir l’enllaç directe i permanent a una tesi de TDX, situeu-vos a la fitxa que la descriu. Trobareu el següent text: Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquesta tesi: http://hdl.handle.net/10803/2599.

També es poden descarregar les citacions en el gestor de referències bibliogràfiques RefWorks. Per a fer-ho, situeu-vos a la fitxa que descriu la tesi i en l’apartat “Compartir” trobareu la següent icona:

 

15. Es pot publicar a TDX una tesi per compendis o amb articles publicats?

Si la tesi conté articles publicats en revistes especialitzades i/o científiques es poden introduir a TDX amb el permís de l’editor. La majoria de les revistes permeten incloure còpia dels articles (amb versió preprint o postprint) en els repositoris institucionals com TDX. Podeu consultar un resum dels permisos que normalment es donen com a part de l’acord de transferència de drets d’autors als editors a SHERPA/RoMEO. Si no consta l’editor i/o revista on heu publicat l’article, contacteu directament amb l’editor.

Si no s’obté el permís de l’editor, es pot incloure a TDX aquelles parts de la tesi on no es reprodueixen aquests articles, com ara el propi cos de la tesi (introducció, metodologia, resultats, etc.) i substituir el text dels articles per una referència bibliogràfica. Si la biblioteca de la vostra universitat té contractada la versió electrònica de la revista on estan publicats els articles també s’hi pot afegir un enllaç.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

16. Publicar la tesi a TDX vol dir que qualsevol persona fàcilment la podria plagiar?

Les condicions d’ús de cada tesi s’especifiquen en la seva fitxa en el camp “Drets”.
Pel que fa a la integritat del text, queda protegida per les opcions de seguretat del format d’emmagatzematge emprat: el PDF (vegeu els apartats 9 i 18).

 

17. Un cop publicada la tesi a TDX, si fos el cas, es pot donar de baixa?

Depèn del contracte d’edició signat entre l’autor i la universitat. Normalment els contractes entren en vigor el dia que se signen i tenen una durada indefinida. No obstant això, l’autor pot sol·licitar a la universitat que la doni de baixa de TDX.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

18. Per què s’ha triat el format PDF?

S’ha optat per incloure el text complet de les tesis en PDF ja que és un format d’emmagatzematge que permet protegir la integritat del text a través de diverses opcions de seguretat i perquè s’ha convertit en un estàndard de facto.

D’altra banda, el programari que es necessita per poder visualitzar un fitxer en format PDF és gratuït i a l’abast de tothom. És l’Adobe Acrobat Reader. Si no el teniu, el podeu descarregar gratuïtament des del web d’ Adobe.

 

19. Què és l’ISBN? Per a què serveix?

L’ ISBN és un identificador internacional únic per a publicacions monogràfiques assignat a Espanya per la Federación de Gremios de Editores de España.

 

20. Què és el Dipòsit Legal? Per a què serveix?

El Dipòsit Legal és un codi alfanumèric que serveix per recopilar i preservar el conjunt de la producció editada a nivell estatal en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accés.

Aquest número el sol·licita la pròpia universitat per a cadascuna de les tesis publicades a TDX (exemple de número de Dipòsit Legal: B-40054-2001).

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

21. Quantes paraules clau s’han de donar? En quina llengua?

Normalment a l’hora de lliurar la tesi per publicar-la a TDX cal proporcionar, entre d’altres dades, les paraules clau. Una paraula clau és aquell concepte que defineix el contingut de la tesi. Es recomana donar unes 5 paraules claus en català, castellà, i anglès. Exemple de paraules clau:
Coordenades cartesianes
Tècniques de representació gràfica
Coordenadas cartesianas
Técnicas de representación gráfica
Cartesian coordinates
Graphical techniques

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

22. Quina extensió ha de tenir el resum? En quina llengua?

Normalment a l’hora de lliurar la tesi per publicar-la a TDX cal proporcionar, entre d’altres dades, el resum de la tesi. El resum es recomana lliurar-lo en català, castellà, i anglès i amb una extensió aproximada de 150 paraules per cada llengua. Això permetrà que els usuaris d’arreu del món que consultin TDX es puguin fer una idea del contingut de la tesi i també que obtinguin amb més facilitat les tesis com a resultat de les seves cerques, siguin en la llengua que siguin, augmentant així la seva difusió internacional.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la vostra universitat (vegeu l’apartat 25).

 

23. Què és la Classificació Decimal Universal (CDU)? Per a què serveix?

Totes les tesis de TDX tenen assignada una matèria establerta segons la Classificació Decimal Universal (CDU). L’objectiu d’aquesta classificació no és descriure específicament el contingut de la tesi sinó agrupar les tesis d’una mateixa disciplina. Podeu consultar aquí les CDU que s'assignen a les tesis de TDX.

 

24. Per què quan es consulta el text complet d’una tesi, de vegades, s’obre una pantalla en blanc?

És un problema de la versió utilitzada de l’Adobe Acrobat Reader. Els fitxers que han estat generats amb la versió 6, no es poden veure amb la versió 4 (sí amb la 5). Us recomanem que us descarregueu gratuïtament la última versió des del web d’ Adobe.

 

25. Si voleu més informació...

Si esteu interessats en publicar la vostra tesi a TDX i necessiteu més informació o bé no heu trobat la resposta que volíeu, contacteu amb la vostra universitat o amb nosaltres.


 

Coordination

 

Funded