La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres: estudi i edició

This item appears in the following Collections