Algoritmos heurísticos y exactos para problemas de corte no guillotina en dos dimensiones

 

Documents amb el text complet d'aquesta tesi

Aquesta tesi apareix a les col·leccions següents