Síntesi i funcionalització d’o-carborans i metal·locarborans com a nuclis de dendrons i dendrímers. Aplicacions en medicina.

Files in this item

This item appears in the following Collections