Anàlisi molecular dels gens "BRCA1" i "BRCA2" en el càncer de mama hereditari. Caracterització de mutacions recurrents i estudi de variants d'efecte biològic desconegut

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections