Modulació dels nuclis aminèrgics del mesèncefal pels receptors 5-HT1A i 5-HT2A corticals. Implicació dels antipsicòtics

Aqui va el pdf

Files in this item

This item appears in the following Collections